Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялаудың үшінші кезеңі жүріп жатыр.

2024 жылы кімдерге декларация тапсырмаса болады
Дереккөз

Декларация дегеніміз не?

Бұл салық салынатын жеке тұлғаның табысы туралы есеп жеке тұлғаның салық декларацияларында, сондай-ақ уәкілетті органдардың және жеке табыс салығы бойынша салық міндеттемесінің туындауына әкеп соғатын үшінші тұлғалардың деректері бойынша ол көрсеткен мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығын айқындау мақсатында қолданылады.

2024 жылғы декларацияның үшінші кезеңі филиалдар мен өкілдіктердің басшыларына, сондай-ақ жеке практикамен айналысатын тұлғаларға әсер етпейді.

Жалпыға бірдей декларациялаудың үшінші кезеңіне жеке кәсіпкерлер (ЖК), заңды тұлғалардың құрылтайшылары мен басшылары, сондай-ақ олардың жұбайлары қатысады. Оның үстіне бұл өз қызметін тоқтатқан, бірақ өз компаниясын немесе жеке кәсіпкерді жаппағандарға да қатысты.

Декларациялау жүйесіне жаңа санаттардан басқа өткен жылдары енген азаматтар қатысуды жалғастыруда: мемлекеттік қызметкерлер, банк және сақтандыру секторының ірі қатысушылары, мемлекеттік органдардың және квазимемлекеттік сектордың қызметкерлері, сондай-ақ олардың жұбайлары.

15 қыркүйекке дейін олар 270.00-нысаны бойынша кірістер мен мүліктер туралы декларацияны тапсыруы тиіс.

Мемлекеттік кірістер комитеті түсіндіргендей, 2024 жылы декларация тапсырудың қажеті жоқ азаматтардың жекелеген санаттары бар. Мысалы, филиалдар мен өкілдіктердің басшылары – заң бойынша мұндай ұйымдар жеке тұлға болып табылмайды.

Сондай-ақ, жеке практикамен айналысатын қазақстандықтар өздерінің активтері мен міндеттемелерін: нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар жариялаудың қажеті жоқ. Олардың барлығы ел азаматтары сияқты жалпыға бірдей декларациялау жүйесіне тек 2025 жылдан бастап енгізіледі.

Поделиться: